Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Büyükelçiliği

Büyükelçilik

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN TARİHÇESİ

1916 yılından beri Viyana’nın 4. bölgesindeki Prinz Eugen Strasse 40 numarada yerleşik olan T.C. Viyana Büyükelçiliğinin bulunduğu alan 1861 yılına kadar Feldgasse, daha sonra da Heugasse olarak adlandırılan ve 1911 yılında Savoie Prensi Eugen’e atfen ismi değiştirilen Prinz Eugen Strasse ile Theresianumgasse’nin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Eski zamanlarda taşradan gelen saman yüklü arabaların saman pazarına gidiş güzergahı olan, bugün Viyana’nın güneyine doğru uzanan önemli bir cadde özelliği taşıyan Prinz Eugen Strasse, Viyana’nın III. bölgesi Landstrasse’ye sınır oluşturmaktadır. Sokağın sol tarafı boyunca, arkasında Schwarzenberg ve Belvedere Saraylarının muhteşem bahçelerinin yer aldığı bir duvar uzanmaktadır. Sokağın sadece sağ yanında binalar mevcuttur.

Bugün Büyükelçilik binasının bulunduğu alan zamanında bağ ve tarım arazisi olarak kullanılmakta iken bölgenin imara açılmasını müteakip çeşitli ticarethanelerin yerleşim yeri olmuştur. Bu mekanda ilk bina, arabacı Martin Steinhauser tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa tarihi bilinmeyen ancak 1812’de Steinhauser tarafından büyütülen bina, muhtemelen at ahırları da olan bir park ve mesken olarak kullanılıyordu. Mülkün bir bölümü 1820’de, kalanı ise 1825’de Triesteli toptancı tüccarı Wilhelm August Gosmar’a satılmıştır. Gosmar aynı yıl, buraya bir şeker fabrikası kurdurmuştur. Mülk 1839 yılında yine Triesteli bir tüccar olan Carlo Antonio Fontana’ya, ardından 1845’de servetini çok değerli bir sanat galerisine ve büyük inşaatlara yatırmak suretiyle Viyana şehrine büyük katkılarda bulunmuş olan sanayici Pietro di Galvagni’ye satılmıştır.

Galvagni, şeker fabrikasının bulunduğu alana Viyana’nın ilk büyük buharlı fırınını kurmuştur. 2 Ocak 1848’de kurulan ekmek fabrikası, aynı yılın 1 Ağustos'unda işçilerin ayaklanması üzerine kapatılmıştır. Binalar, 1869 yılında, ünü Avusturya sınırlarının ötesine yayılmış olan bir alet-edavat, asansör ve kasa imalatçısı olan Sanayici Franz Freiherr von Wertheim tarafından satın alınmıştır. Wertheim bu mülkü bir yıl sonra renkli kağıt ve sigara kağıdı tüccarı olan kayınpederi Wilhelm Knepper’e devretmiştir.

1872 yılında mülk, Viyana’nın I. Bölgesinde Wipplinger Strasse 38 adresinde yerleşik emlakçı Alexander Scharf’a satılmıştır. Aynı zamanda çeşitli gazetelerin redaktörü ve bir basımevinin sahibi olan Scharf, mevcut binaların yerine yenilerini inşa ederek bunları satmayı planlamıştır. İnşaat planlarını yapmakla önce Mimar Julius Dörfel görevlendirilmişse de, Dörfel’in çizimleri uygulamaya geçirilmemiştir.

Alexander Scharf, 1879 senesinde yeni bir plan çizmek üzere tanınmış bir mimarlık bürosu olan Fellner&Helmer’i görevlendirmiş ve böylece mevcut Büyükelçilik binasının temeli atılmıştır. Binanın müteahhidi Ferdinand Hauser’dir. İtalyan Yüksek Rönesans stilinde inşa edilen ve tarihi bir saray niteliğinde olan bina, önce Portekiz’in en eski ve ünlü aristokrat ailelerinden birisine mensup Kont Ernst Sylva –Taroucca’ya, bilahare 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na satılmıştır. Binanın satın alındığı tarihte Viyana’daki Osmanlı Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa, Elçilik Müsteşarı ise Reşat Hikmet Bey’dir.

 

İlgili Dosyalar :

- vyna