Ekonomik ve Ticari İlişkiler (Şubat 2019), 25.2.2019

Ekonomik ve Ticari İlişkiler (Şubat 2019)

Avusturya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin hukuki altyapısını temel bazı anlaşmalar oluşturmaktadır. Bunlar, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolü (1954), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1988), Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (1996) ve 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasıdır.

Avusturya, ülkemizi ihracat bakımından büyük bir pazar, dış yatırımlar bakımından da önemli bir fırsat alanı olarak görmektedir. Son yıllarda ülkemizin kaydettiği ekonomik gelişmelere de paralel olarak ülkemize olan ilgisini arttırmıştır. Bu çerçevede Avusturya, 2002-2018 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 10.064 milyar ABD Doları uluslararası doğrudan yatırım girişi ile toplam sıralamada üçüncü ülke konumundadır.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacmi 2018 yılının ilk altı ayında 1,254 milyar Avro’ya ulaşmıştır (aynı dönemde ihracatımız: 678.604 milyon Avro, ithalatımız: 575.869 milyon Avro). Son birkaç yıldır Türkiye aleyhinde seyreden iki ülke arasındaki ticaret dengesi Haziran 2018 itibariyle yön değiştirmiş ve ikili ticarette Türkiye ticaret fazlası vermeye başlamıştır.

2018 Ocak-Temmuz döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, Avusturya’yla ihracatımız yüzde 8,1; ithalatımız yüzde 8; ikili ticaret hacmimiz ise yüzde 12 oranında artmıştır. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının yüzde 1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının yüzde 0,9’unu oluşturmuş ve ülkemiz Avusturya karşısında yaklaşık 133 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir. Ülkemiz, 2018 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında Avusturya’nın ihracatında 21. sırada, ithalatında ise 18. sırada yer almıştır.

2018 Ocak – Temmuz döneminde Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında ilk sırada 73,7 Milyon Avro ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, ikinci sırada 71,6 milyon Avro ile motorlu yolcu taşıtları, Avusturya’dan yapılan ithalatta ise 67,1 milyon Avro ile motorlu yolcu taşıtları yer almaktadır.

2017 sonu itibariyle ülkemizde Avusturya ortaklı veya sermayeli firmaların sayısı 892’dir. Bunların arasında vatandaş veya soydaşlarımızın cüzi miktarlardaki sermaye yatırımlarını içeren şirketler de bulunmaktadır. En büyük sermaye yatırımı enerji ile finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere aittir.

Türkiye’nin Avusturya’da doğrudan yatırım yapmış yaklaşık 30 firması olup, Türkiye’nin Avusturya’daki yatırımları 800 milyon Dolar’a ulaşmıştır.). Arçelik, Beko markasıyla Avusturya’da beyaz eşya ile elektrikli ev eşyaları pazarında bir süredir faaliyet göstermektedir. Arçelik ayrıca, Avusturya’nın sektördeki en eski markalarından olan ElektraBregenz markasını satın almıştır.

Türk girişimciler ağırlıklı olarak perakende (%45), lokantacılık, inşaat ve cep telefonu satıcılığı gibi sektörlerde faaliyet göstermekte ve daha ziyade küçük ve orta ölçekli işletme niteliği taşımaktadır. İş sahibi vatandaşlar arasında zanaatkâr olarak serbest meslek icra edenlerin oranı yüzde 29 olup, bu sektörü yüzde 26 ile hizmetler takip etmektedir.

Türkiye-Avusturya İş Konseyi toplantısı, Avusturya Ekonomi Odası (WKO) ve DEİK’in işbirliğinde 14 Ocak 2019 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilmiştir. Avusturya ve Türk sermayeli 150’nin üstünde şirket temsilcisinin katıldığı etkinliğe gösterilen ilgi yoğun olmuştur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30

09:00 - 12:30 14:00-18:30
22.4.2019 22.4.2019 PASKALYA
1.5.2019 1.5.2019 İŞÇİ BAYRAMI
30.5.2019 30.5.2019 DİNİ BAYRAM
4.6.2019 4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ
10.6.2019 10.6.2019 DİNİ BAYRAM
20.6.2019 20.6.2019 DİNİ BAYRAM
15.8.2019 15.8.2019 DİNİ BAYRAM
29.10.2019 29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 1.11.2019 DİNİ TATİL
25.12.2019 26.12.2019 NOEL