Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ekonomik ve Ticari İlişkiler, 20.01.2017

1954 yılında imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Protokolü ile 1988 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve 1 Ocak 2010 tarihinde revize edilmiş metni yürürlüğe girmiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, Avusturya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin hukuki altyapısını teşkil etmektedir.

Avusturya, ülkemizi ihracat bakımından büyük bir pazar, dış yatırımlar bakımından da önemli bir fırsat alanı olarak görmekte olup, son yıllarda ülkemizin kaydettiği ekonomik gelişmelere de paralel olarak ülkemize olan ilgisini arttırmıştır.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacmi 2015’te 2,865 milyar Avro’ya ulaşmıştır (ihracatımız: 1,462 milyar Avro, ithalatımız: 1,403 milyar Avro). Uzun yıllar Türkiye aleyhinde seyreden iki ülke arasındaki ticaret dengesi Temmuz 2014 itibariyle yön değiştirmiş ve ikili ticarette Türkiye ticaret fazlası vermeye başlamıştır. 2016 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde Avusturya’ya ihracatımız 1,283 milyar Avro, Avusturya’dan ithalatımız 1,86 milyar Avro olmuştur.

2002 yılından itibaren Avusturya’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının toplamı Eylül 2016 itibarıyla 9,7 milyar Doları geçmiştir. Böylece Avusturya, doğrudan yatırım açısından Hollanda ve ABD’den sonra 3. sırada yer almaktadır. Ülkemizde Avusturya ortaklı veya sermayeli firmaların sayısı 869’dur. Bunların arasında vatandaş veya soydaşlarımızın cüzi miktarlarda yaptıkları sermaye yatırımlarını içeren şirketler de bulunmaktadır.

Ülkemiz, 2015 yılında Avusturya’nın ihracatında 19. sıraya, ithalatında ise 18. sıraya yükselmiştir.

Avusturya’nın ülkemizden ithal ettiği ürünlerin başında giyim eşyası, motorlu kara taşıtları, hazır giyim, sebze/meyve, alüminyum ile elektrikli/elektriksiz ev eşyaları gelirken, ülkemize ihraç ettiği ürünlerin başında asentetik ve suni iplik, canlı hayvan, kağıt ve kartonlar, makine ve elektrikli cihazlar, pompa ve kompresörler, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan türbin ve makineler, rezistanslar ile ilaç gelmektedir.

Türkiye’nin Avusturya’daki doğrudan yatırımlarının kümülatif toplamının 2016’da 1 milyar ABD Doları’nı aşmıştır. Toplam firma sayısı tahminlere göre 30 dolayındadır. Arçelik, Beko markasıyla Avusturya’da beyaz eşya ile elektrikli ev eşyaları pazarında bir süredir faaliyet göstermektedir. Arçelik ayrıca, Avusturya’nın en eski markalarından olan ElektraBregenz markasını da satın almıştır.

Avusturya’da sayıları 6400 civarındaki Türk asıllı müteşebbisler, işletmelerinde yarattıkları istihdamla ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadırlar. Bu girişimciler, Avusturya ekonomisine olduğu kadar ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğine de değerli katkılar sağlamaktadır. Türk girişimciler ağırlıklı olarak (%45) perakende, gastronomi, inşaat ve cep telefonu satıcılığı gibi sektörlerde faaliyet göstermekte ve daha ziyade küçük ve orta ölçekli işletme niteliği taşımaktadır. Zanaatkâr olarak serbest meslek icra edenlerin oranı ise %29 olup, bu sektörü %26 ile hizmetler takip etmektedir.

2016 yılında düşüş göstermekle birlikte, Avusturya’dan ülkemize her yıl ortalama 500 bin turist gelmektedir. Ülkemizden Avusturya’ya giden turist sayısı da son yıllarda genelde artış göstermiş ve yaklaşık 90 bine çıkmıştır.