Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kültür İlişkileri, 17.05.2017

Avusturya ile kültürel ilişkilerimizin temellerinin güçlendirilmesi ve ortak kültürel projelerle çeşitlendirilmesi, böylelikle Türk ve Avusturya halkları arasındaki bağların sağlamlaştırılması hedeflenmektedir.

Türk kültürünü tanıtmaya yönelik olarak Büyükelçiliğimiz ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Aktif bir çizgide ilerleyen kültürel çalışmalar, Avusturya’daki Türkiye algısının güncellenmesi bakımından etkili bir araç olmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda, Büyükelçiliğimize bağlı bir birim olarak 2015 Mart ayında kurulan ve 23 Mart 2015 tarihinde Hofburg Sarayı’nda düzenlediği Nevruz programıyla faaliyete geçen Yunus Emre Türk Kültür Merkezi de tertip ettiği etkinliklerle Türkiye’nin, Türk kültürünün, tarih ve sanatı ile Türkçe’nin Avusturya’da tanıtımına ve öğretimine önemli katkı yapmaktadır.

Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve faaliyetleri hakkında aşağıdaki internet sayfasından daha fazla bilgiye erişilmesi mümkündür:

http://viyana.yee.org.tr/