Büyükelçilik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN TARİHÇESİ

1916 yılından beri Viyana’nın 4. bölgesindeki “Prinz-Eugen-Strasse” 40 numarada yerleşik olan T.C. Viyana Büyükelçiliği 1861 yılına kadar “Feldgasse”, daha sonra da “Heugasse” olarak adlandırılan ve 1911 yılında (1683'te Viyana'nın savunmasında yer alan Savoy Prensi Eugen’e atfen) ismi değiştirilerek “Prinz-Eugen-Strasse” yapılan cadde ile “Theresianumgasse”nin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Caddenin sol tarafı boyunca, arkasında Schwarzenberg ve Belvedere Saraylarının bahçelerinin yer aldığı bir duvar uzanmaktadır. Sokağın sadece sağ yanında binalar mevcuttur.

Bugün Büyükelçilik binasının bulunduğu alan zamanında bağ ve tarım arazisi olarak kullanılmakta iken bölgenin imara açılmasını müteakip çeşitli ticarethanelerin yerleşim yeri olmuştur. Bu mekanda ilk bina, arabacı Martin Steinhauser tarafından inşa edilmiştir. Mülkün bir bölümü 1820’de, kalanı ise 1825’de Triesteli toptancı tüccarı Wilhelm August Gosmar’a satılmıştır. Gosmar aynı yıl, buraya bir şeker fabrikası kurdurmuştur. Mülk 1839 yılında yine Triesteli bir tüccar olan Carlo Antonio Fontana’ya, ardından 1845’de servetini değerli bir sanat galerisine ve büyük inşaatlara yatırmak suretiyle Viyana şehrine büyük katkılarda bulunmuş olan sanayici Pietro di Galvagni’ye satılmıştır.

Galvagni, şeker fabrikasının bulunduğu alana Viyana’nın ilk büyük buharlı fırınını kurmuştur. 2 Ocak 1848’de kurulan ekmek fabrikası, aynı yılın 1 Ağustos'unda işçilerin ayaklanması üzerine kapatılmıştır. Binalar, 1869 yılında, ünü Avusturya sınırlarının ötesine yayılmış olan bir alet-edavat, asansör ve kasa imalatçısı olan Sanayici Franz Freiherr von Wertheim tarafından satın alınmıştır. Wertheim bu mülkü bir yıl sonra renkli kağıt ve sigara kağıdı tüccarı olan kayınpederi Wilhelm Knepper’e devretmiştir.

1872 yılında mülk, Viyana’nın I. Bölgesinde Wipplinger Strasse 38 adresinde yerleşik emlakçı Alexander Scharf’a satılmıştır. Aynı zamanda çeşitli gazetelerin redaktörü ve bir basımevinin sahibi olan Scharf, mevcut binaların yerine yenilerini inşa ederek bunları satmayı planlamıştır.

Alexander Scharf, 1879 senesinde yeni bir plan çizmek üzere tanınmış bir mimarlık bürosu olan Fellner&Helmer’i görevlendirmiş ve böylece mevcut Büyükelçilik binasının temeli atılmıştır. Binanın müteahhidi Ferdinand Hauser’dir.

İtalyan Yüksek Rönesans stilinde inşa edilen ve tarihi bir saray niteliğinde olan bina, önce Portekiz’in eski ve ünlü aristokrat ailelerinden birisine mensup Kont Ernst Sylva –Taroucca’ya, bilahare 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na satılmıştır. Bu dönemde Padişah Sultan Reşat’tı.

Binanın satın alındığı tarihte Viyana’daki Osmanlı Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa, Elçilik Müsteşarı ise Reşat Hikmet Bey’dir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30

09:00 - 12:30 14:00-18:30
22.4.2019 22.4.2019 PASKALYA
1.5.2019 1.5.2019 İŞÇİ BAYRAMI
30.5.2019 30.5.2019 DİNİ BAYRAM
4.6.2019 4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ
10.6.2019 10.6.2019 DİNİ BAYRAM
20.6.2019 20.6.2019 DİNİ BAYRAM
15.8.2019 15.8.2019 DİNİ BAYRAM
29.10.2019 29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 1.11.2019 DİNİ TATİL
25.12.2019 26.12.2019 NOEL