Büyükelçinin Mesajı

Avusturya’da Yaşayan Değerli Vatandaşlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avusturya Federal Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime başlamış bulunuyorum. Köklü ve tarihi ilişkilere sahip bulunduğumuz Avusturya’da Türkiye’yi temsil ediyor olmaktan onur ve mutluluk duyuyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye-Avusturya ilişkileri, yüzyıllardır birbiriyle etkileşim içinde olmuş, Birinci Dünya Savaşı’nda kader birliği yaparak omuz omuza çarpışmış iki halkın dayanışmasının kadim hikâyesinden güç almakta, bugün de iki ülkenin çok boyutlu işbirliği vizyonu çerçevesinde sağlam bir temel üzerinde ve pozitif gündeme odaklanmak suretiyle ilerlemektedir. Büyükelçilik olarak çalışmalarımızı, bu doğrultuda şevk ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

İkili işbirliğinin, başta kültür, ticaret ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda pekiştirilmesi için uygun bir zemin ve yeterli potansiyel mevcuttur.

Türkiye’nin ekonomi alanında kapsamlı reformlara hız verdiği ve kaydettiği başarı, Avusturya iş çevrelerinin de dikkatini çekmiştir. Avusturya, son yıllarda Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler listesinde daima üst sıralarda yer almıştır. Yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilerek çeşitlendirilmesi için yoğun gayret sarfetmeye devam edeceğiz.

Kültürel ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’nin Avusturya’da tanıtılması konusuna da öncelik verecek, bu bağlamda, dünyanın en önemli kültür ve sanat şehirlerinden olan Viyana’da, çeşitli faaliyetler aracılığıyla ülkelerimizin bu alandaki müşterek zenginliğinin sergilenmesi için yoğun çaba göstereceğiz.

Avusturya’da yaşayan Türkler ve Türk asıllı Avusturyalılar ülkelerimizi birbirine bağlamaktadır. Büyükelçilik olarak, Avusturya’daki Türk toplumunda yeni nesillerin bir yandan anadilini ve kültürel değerlerini muhafaza ederken, Almancayı da aynı seviyede öğrenmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle, girişimci, çalışkan ve azimli Türk toplumunun, eğitim ve istihdam olanaklarından da azami ölçüde yararlanarak Avusturya yasalarına saygılı biçimde hayatın her alanında Avusturya toplumuna katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, bağlı Başkonsolosluklarımızın kıymetli çalışmalarının da katkısıyla, Türk toplumunu desteklemeye devam edecek ve Türk toplumunun talep ve beklentilerini her vesileyle Avusturyalı dostlarımıza aktararak sonuç odaklı biçimde ele almayı da sürdüreceğiz.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinde, zaman zaman ortaya çıkan zorlukların ve sınamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dostluk ilişkilerimizi etkilemeden geride bırakılması şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, aramızdaki doğrudan iletişim kanallarından ve diyalogdan yararlanarak, bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış anlamalardan kaynaklanan mevcut zorlukları zaman içerisinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30

09:00 - 12:30 14:00-18:30
22.4.2019 22.4.2019 PASKALYA
1.5.2019 1.5.2019 İŞÇİ BAYRAMI
30.5.2019 30.5.2019 DİNİ BAYRAM
4.6.2019 4.6.2019 RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ
10.6.2019 10.6.2019 DİNİ BAYRAM
20.6.2019 20.6.2019 DİNİ BAYRAM
15.8.2019 15.8.2019 DİNİ BAYRAM
29.10.2019 29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI
1.11.2019 1.11.2019 DİNİ TATİL
25.12.2019 26.12.2019 NOEL