Büyükelçinin Mesajı

Büyükelçiliğimizin internet sitesine hoşgeldiniz. Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan müstesna ilişkilere sahip olduğumuz Avusturya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum.

Türkiye-Avusturya ilişkileri, yüzyıllardır birbiriyle etkileşim içinde olmuş, Birinci Dünya Savaşı’nda kader birliği yaparak omuz omuza çarpışmış iki halkın dayanışmasının kadim hikâyesinden güç almaktadır. Başta paylaştığımız kahve kültürü olmak üzere dostluk ve zarafet sembolleriyle bezeli bu hikâye, günümüzde de iki ülkenin çok boyutlu işbirliği vizyonu açısından son derece sağlam bir temel oluşturmaktadır. Büyükelçilik olarak çalışmalarımızı, bu vizyon doğrultusunda şevk ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

İkili işbirliğinin, başta kültür, ticaret ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda pekiştirilmesi için uygun bir zemin ve yeterli potansiyel mevcuttur. Halihazırda 2,9 milyar Avro düzeyinde seyreden ticaret hacmimizi, orta vadede 5 milyar Avro’ya yükseltmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Türkiye’nin ekonomi alanında kapsamlı reformlara hız verdiği son 15 yıllık dönemde kaydettiği başarı, Avusturya iş çevrelerinin dikkatini çekmiş; bu çerçevede Avusturya, son yıllarda Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler listesinde daima ilk sıralarda yer almıştır. Bu durum, Avusturya iş dünyasının Türk ekonomisine duyduğu güveni de ortaya koymaktadır. Türkiye ve Avusturya, yaşanan küresel krize rağmen Avrupa’nın makroekonomik göstergeleri sağlam, üreten ve ihracatla birlikte büyüyen iki güçlü ekonomisidir. Bu bağlamda, bilhassa yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilerek çeşitlendirilmesi için yoğun gayret sarfedeceğiz.

Bu vesileyle, halkların birbirlerini tanımalarında büyük rol oynayan kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin Avusturya’da tanıtılmasının öncelikli konularım arasında olacağını belirtmek isterim. Bu bağlamda, dünyanın en önemli kültür ve sanat şehirlerinden olan Viyana’daki görevim boyunca, çeşitli faaliyetler aracılığıyla iki ülkenin bu alandaki müşterek zenginliğinin sergilenmesi için yoğun çaba göstereceğiz.


Bugün sayıları 300 bine ulaşan Avusturya’da yaşayan Türkler ve Türk asıllı Avusturyalılar ülkelerimizi birbirine bağlamaktadır. 1960’lı yıllarda çeşitli şehirlerine yerleştikleri Avusturya’nın yeniden imarı ve kalkınması için ter döken Türkler, bugün işveren, sanatçı, avukat, doktor, mühendis, sporcu, siyasetçi, öğretim görevlisi gibi çok farklı meslek gruplarında kendilerine önemli yerler edinmişler; imza attıkları başarı hikâyelerini her geçen gün arttırmışlardır. Bu noktada, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında emeği geçen Avusturyalı mimar, sanatçı ve bilim insanlarını da saygıyla anıyorum.

Büyükelçilik olarak, Avusturya’daki Türk toplumunda yeni nesillerin bir yandan anadilini ve kültürel değerlerini muhafaza ederken, Almancayı da aynı seviyede öğrenmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle, girişimci, çalışkan ve azimli Türk toplumunun, eğitim ve istihdam olanaklarından da azami ölçüde yararlanarak Avusturya yasalarına saygılı biçimde topluma hayatın her alanında katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, bağlı Başkonsolosluklarımızın kıymetli çalışmalarının da katkısıyla, Türk toplumunu desteklemeye devam edeceğiz.

Öte yandan, artık çoktan misafir statüsünü geride bırakarak bu ülkeye yerleşmiş göçmenlerin toplumsal hayata katılımının, evsahibi ülke makamları ve toplumunun da yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesini gerektiren iki yönlü bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle, Türk toplumunun talep ve beklentilerini her vesileyle Avusturyalı dostlarımıza aktararak sonuç odaklı biçimde ele almayı da sürdüreceğiz.

İnternet sitemizde yer verdiğimiz çeşitli bilgilerin, gerek Büyükelçiliğimizin faaliyetlerinin, gerek Türk dış politikasının genel çerçevesinin takibi açısından sizlere faydalı olacağını umuyorum. Düzenli olarak güncellenecek sitemize ilişkin her türlü görüş ve önerinizi “botschaft.wien@mfa.gov.tr” e-posta adresine bildirmenizden memnuniyet duyacağız. Bizi Twitter (@TC_Viyana) ve Facebook (TC-Viyana-Buyukelciliği) hesaplarımız üzerinden de takip etmenizi bekliyoruz.

İçten selâmlarım ve en iyi dileklerimle.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30

09:00 - 12:30 14:00-18:30
6.1.2017 Dini Tatil
17.4.2017 Paskalya
1.5.2017 Ulusal Tatil
25.5.2017 Dini Tatil
5.6.2017 Dini Tatil
15.6.2017 Ulusal Tatil
15.8.2017 Dini Tatil
26.10.2017 Ulusal Tatil
1.11.2017 Dini Tatil
8.12.2017 Dini Tatil
25.12.2017 Noel
26.12.2017 Noel