Türkiye Cumhuriyeti

Viyana Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN TARİHÇESİ

1916 yılından beri Viyana’nın 4. bölgesindeki Prinz Eugen Strasse 40 numarada yerleşik olan T.C. Viyana Büyükelçiliğinin bulunduğu alan 1861 yılına kadar Feldgasse, daha sonra da Heugasse olarak adlandırılan ve 1911 yılında Savoy Prensi Eugen’e atfen ismi değiştirilen Prinz Eugen Strasse ile Theresianumgasse’nin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Eski zamanlarda taşradan gelen saman yüklü arabaların saman pazarına gidiş güzergahı olan, bugün Viyana’nın güneyine doğru uzanan önemli bir cadde özelliği taşıyan Prinz Eugen Strasse, Viyana’nın III. bölgesi Landstrasse’ye sınır oluşturmaktadır. Sokağın sol tarafı boyunca, arkasında Schwarzenberg ve Belvedere Saraylarının muhteşem bahçelerinin yer aldığı bir duvar uzanmaktadır. Sokağın sadece sağ yanında binalar mevcuttur.

Bugün Büyükelçilik binasının bulunduğu alan zamanında bağ ve tarım arazisi olarak kullanılmakta iken bölgenin imara açılmasını müteakip çeşitli ticarethanelerin yerleşim yeri olmuştur. Bu mekanda ilk bina, arabacı Martin Steinhauser tarafından inşa edilmiştir. İlk inşa tarihi bilinmeyen ancak 1812’de Steinhauser tarafından büyütülen bina, muhtemelen at ahırları da olan bir park ve mesken olarak kullanılıyordu. Mülkün bir bölümü 1820’de, kalanı ise 1825’de Triesteli toptancı tüccarı Wilhelm August Gosmar’a satılmıştır. Gosmar aynı yıl, buraya bir şeker fabrikası kurdurmuştur. Mülk 1839 yılında yine Triesteli bir tüccar olan Carlo Antonio Fontana’ya, ardından 1845’de servetini çok değerli bir sanat galerisine ve büyük inşaatlara yatırmak suretiyle Viyana şehrine büyük katkılarda bulunmuş olan sanayici Pietro di Galvagni’ye satılmıştır.

Galvagni, şeker fabrikasının bulunduğu alana Viyana’nın ilk büyük buharlı fırınını kurmuştur. 2 Ocak 1848’de kurulan ekmek fabrikası, aynı yılın 1 Ağustos'unda işçilerin ayaklanması üzerine kapatılmıştır. Binalar, 1869 yılında, ünü Avusturya sınırlarının ötesine yayılmış olan bir alet-edavat, asansör ve kasa imalatçısı olan Sanayici Franz Freiherr von Wertheim tarafından satın alınmıştır. Wertheim bu mülkü bir yıl sonra renkli kağıt ve sigara kağıdı tüccarı olan kayınpederi Wilhelm Knepper’e devretmiştir.

 

1872 yılında mülk, Viyana’nın I. Bölgesinde Wipplinger Strasse 38 adresinde yerleşik emlakçı Alexander Scharf’a satılmıştır. Aynı zamanda çeşitli gazetelerin redaktörü ve bir basımevinin sahibi olan Scharf, mevcut binaların yerine yenilerini inşa ederek bunları satmayı planlamıştır. İnşaat planlarını yapmakla önce Mimar Julius Dörfel görevlendirilmişse de, Dörfel’in çizimleri uygulamaya geçirilmemiştir.

Alexander Scharf, 1879 senesinde yeni bir plan çizmek üzere tanınmış bir mimarlık bürosu olan Fellner&Helmer’i görevlendirmiş ve böylece mevcut Büyükelçilik binasının temeli atılmıştır. Binanın müteahhidi Ferdinand Hauser’dir. İtalyan Yüksek Rönesans stilinde inşa edilen ve tarihi bir saray niteliğinde olan bina, önce Portekiz’in en eski ve ünlü aristokrat ailelerinden birisine mensup Kont Ernst Sylva –Taroucca’ya, bilahare 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na satılmıştır. Binanın satın alındığı tarihte Viyana’daki Osmanlı Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa, Elçilik Müsteşarı ise Reşat Hikmet Bey’dir.

 
İbrahim Arif Efendi
Büyükelçi
01.01.1798-01.01.1800
Konstantin Von Tipaldo
Büyükelçi
01.01.1803-01.01.1807
Argiropulo Janko
Büyükelçi
01.01.1808-01.01.1811
Yanko Mavroyeni
Maslahatgüzar
01.01.1812-01.01.1821
Yanko Mavroyeni
Maslahatgüzar
01.01.1832-01.01.1834
Ahmet Fethi Paşa
Büyükelçi
01.01.1835-01.01.1836
Sadık Rıfat Paşa
Büyükelçi
01.01.1837-01.01.1840
Akif Ahmet Efendi
Büyükelçi
01.01.1841-01.01.1842
Muhtar Bey
Büyükelçi
01.01.1843-01.01.1844
Nafi Mehmet Efendi
Büyükelçi
01.01.1844-01.01.1846
Mehmet Şekip Paşa
Büyükelçi
01.01.1846-01.01.1848
Kostaki Muzurus Paşa
Büyükelçi
01.01.1848-01.01.1850
Arif Mehmet Efendi
Büyükelçi
01.01.1850-01.01.1855
Alexandre Kalimaki Bey
Büyükelçi
01.01.1857-01.01.1865
İbrahim Haydar Efendi
Büyükelçi
01.01.1865-01.01.1870
Halil Şerif Paşa
Büyükelçi
01.01.1870-01.01.1872
Ahmet Arifi Paşa
Büyükelçi
01.01.1872-01.01.1873
Mehmet Kabuli Paşa
Büyükelçi
01.01.1873-01.01.1874
Mehmet Raşit Paşa
Büyükelçi
01.01.1874-01.01.1875
Ahmet Arifi Paşa
Büyükelçi
01.01.1875-01.01.1876
Aleko Vogoridi Paşa
Büyükelçi
01.01.1876-01.01.1877
Mahmut Esat Paşa
Büyükelçi
01.01.1877-01.01.1879
İbrahim Ethem Paşa
Büyükelçi
01.01.1879-01.01.1882
Sadullah Paşa
Büyükelçi
01.01.1883-01.01.1891
Yusuf Ziya Paşa
Büyükelçi
01.01.1891-01.01.1893
Ali Galip Bey
Büyükelçi
01.01.1894-01.01.1895
Mahmut Nedim Paşa
Büyükelçi
01.01.1896-01.01.1908
Mustafa Reşit Paşa
Büyükelçi
01.01.1908-01.01.1911
Alexandre Mavroyeni Bey
Büyükelçi
01.01.1911-01.01.1912
Hüseyin Hilmi Paşa
Büyükelçi
01.01.1912-01.01.1919
Hamdi Bey (Arpağ)
Elçi
01.01.1925-01.01.1934
Ahmet Cevdet Üstün
Elçi
01.01.1934-01.01.1938
Numan Tahir Seymen
Elçi
01.01.1947-01.01.1950
Faik Hüseyin Hozar
Elçi
01.01.1950-01.01.1952
Seyfullah Esin
Elçi
01.01.1952-01.01.1954
Samim İzzet Yemişçibaşı
Elçi
01.01.1954-01.01.1957
Samim İzzet Yemişçibaşı
Büyükelçi
01.01.1957-01.01.1961
Baha Vefa Karatay
Büyükelçi
01.01.1961-01.01.1964
Seyfeddin Turagay
Büyükelçi
01.01.1964-01.01.1967
Hasan İstinyeli
Büyükelçi
01.01.1967-01.01.1970
Nurettin Vergin
Büyükelçi
01.01.1970-01.01.1971
Hüveyda Mayatepek
Büyükelçi
01.01.1971-01.01.1973
Daniş Tunalıgil
Büyükelçi
01.01.1973-01.01.1975
Asaf İnhan
Büyükelçi
01.01.1975-01.01.1976
Ecmel Barutçu
Büyükelçi
01.01.1979-01.01.1982
Erdem Erner
Büyükelçi
01.01.1983-01.01.1989
Ayhan Kamel
Büyükelçi
01.01.1989-01.01.1993
Filiz Dinçmen
Büyükelçi
01.01.1993-01.01.1997
Ömer Akbel
Büyükelçi
01.01.1997-01.01.2002
Mithat Balkan
Büyükelçi
01.01.2002-01.01.2005
İzzet Selim Yenel
Büyükelçi
22.12.2006-01.10.2009
Kadri Ecved Tezcan
Büyükelçi
15.10.2009-15.10.2011
Ayşe Sezgin
Büyükelçi
25.10.2011-15.11.2013
Mehmet Hasan Göğüş
Büyükelçi
27.11.2013-08.11.2016